neděle 26 září 2021

Cílem našich konzultací s klienty je harmonizovat jejich portfolio finančních rezerv. Harmonické portfolio má vyvážené všechny tři složky – rezervy pohotovostní, krátké a dlouhé. Správný poměr jednotlivých složek jednoznačně ovlivňuje možnosti klienta dlouhodobě udržet a zvyšovat svoji životní úroveň a právě určení tohoto optimálního poměru je první a nenahraditelný prvek našich konzultací.

Pohotovostní finanční rezervy

Pro naše konzultace považujeme pohotovostní rezervy za peníze, které budeme utrácet v přítomnosti nejdéle v horizontu jednoho roku. Vzhledem ke krátkému investičnímu období doporučujeme umisťovat tyto rezervy pouze na pojištěné instrumenty finančního trhu.

Krátké finanční rezervy

Pro naše konzultace považujeme krátké rezervy za peníze, které budeme potřebovat později než za rok, ale dříve než za sedm let. Zde záleží na zcela konkrétní situaci (účelu použití rezerv). Většinou doporučujeme i zde využít pojištěných instrumentů finančního trhu.

Dlouhé finanční rezervy

Pro naše konzultace považujeme dlouhé rezervy za peníze, které budeme utrácet později, než za sedm let. Zde považujeme za nutné rozlišit, jaká část rezerv bude sloužit na pokrytí nezbytných výdajů a jaká část na výdaje zbytné. Rezervy na nezbytné výdaje s poměrně přesně odhadnutelnou dobou použití doporučujeme tvořit v garantovaných instrumentech finančního trhu a na zbytné výdaje je možné využívat celou řadu nezajištěných možností. Je dobré mít na paměti, že u nezajištěných instrumentů můžeme potřebovat peníze dříve, než zrealizujeme zisk. Pravidlo vyšší riziko = vyšší zisk není kompletní, ekonomicky správně je třeba uvažovat v duchu vyšší riziko = možnost vyššího zisku a současně možnost i podstatně vyšší ztráty. Předvídat budoucnost s velkou mírou pravděpodobnosti úspěchu na finančních trzích nelze.