neděle 26 září 2021

Školení pro firmy

Školení je připravováno individuálně pro každého objednatele. Maximální počet účastníků je 15 osob. Při využití videotréninku je počet účastníků omezen na 7 osob. Cena přípravného auditu školících potřeb je od 10.000,- Kč/den. Cena školícího dne (8 x 45 min) je od 20.000,- Kč/den. Školení probíhá v prostorách objednatele.

Některá realizovaná témata:

 • POZOR – Podrobné Otázky Základního Obchodního Rozhovoru
 • VŘSR – Vítězné Řízení Stavů Rozporu – argumentace na námitky klienta
 • ČSSD – Čím Sjednám Schůzku Dokonale – telefonické sjednání schůzky
 • ČTVERCE – rozbor,popis a návod na odstranění základního psychologického bloku obchodníka
 • DVAKRÁT MIŘ – zaměření na cíl versus obviňování
 • VĚTŠÍ NENÍ VŽDY LEPŠÍ – správné stanovování cílů
 • CÍLE, KTERÉ MOTIVUJÍ – pro manažery, kteří řídí obchodníky
 • HLAVNÍ OBLASTI AKTIVITY – jak vyváženě plnit své cíle
 • PŘERÁMCOVÁNÍ – vše špatné je k něčemu dobré, jak to dobré najít
 • SEBEŘÍZENÍ – ukotvení pro daný okamžik. kdy potřebujeme výkon
 • ČTENÍ BEZE SLOV – pochopení neverbálních signálů
 • 10 ASERTIVNÍCH PRÁV NAVAZOVÁNÍ VZTAHU – vztah je základ obchodu
 • TYPY KOMUNIKACE – manipulativní a nemanipulativní komunikace
 • METAFORY – výstižnější komunikace pomocí metafor
 • SEBEKÁZEŇ – použití čtyř aspektů rozvíjející sebekázeň

 

Školení pro zaměstnance

Školení našich zaměstnanců probíhá jednou týdně. Náplň je tvořena podle aktuálně probíhajících obchodních jednání zaměstnanců v předchozím týdnu. Školení včetně občerstvení (voda, káva, čaj) je bezplatné.

 

Školení pro uchazeče o zaměstnání

 

             Pro uchazeče o zaměstnání, kteří v současné době ještě nemají odpovídající zkušenosti a praxi s prací konzultanta, ale chceme s nimi do budoucna uzavřít pracovní poměr, pořádáme školení obchodního minima za symbolický poplatek 440,-Kč. Cílem školení je seznámení se s našimi vysokými standardy při obchodním jednání, nácvik obchodních dovedností a jednání s klientem jako s partnerem. Poplatek je nevratný. Podmínkou pro zaměstnání je úspěšné absolvování školení a prokázání ovládání obchodního minima v praxi. Školení probíhá v námi pronajatých prostorách.

číslo školení

den v týdnu

náplň školení

1.

pondělí

základní seznámení s finančním trhem, OR

2.

úterý

trénink grafiky OR, výpočet stávajících spoření

3.

středa

trénink otázek u  OR, telefonování

4.

čtvrtek

samostatné předvedení kompletního OR a  tel. sjednání termínu

5.

úterý

reakce pouze na námitky z dosavadní praxe, trénink OR

6.

čtvrtek

reakce pouze na námitky z dosavadní praxe, trénink OR, ČTVERCE

7.

úterý

VŘSR, nácvik ztotožnění

8.

čtvrtek

prohloubení VŘSR

9.

úterý

ČSSD, výběr vlastní varianty

10.

čtvrtek

reakce na námitky při ČSSD

11.

úterý

princip dosahování cílů

12.

čtvrtek

plán týdne

 

 

 Školení otevřené (pro veřejnost)

 

               Pro zájemce z laické veřejnosti pořádáme školení obchodních dovedností. Získané dovednosti může absolvent využít jak v přímém prodeji, tak i na pozicích vyžadujících schopnost nalézt kompromis v komunikaci. Školení sestává z deseti tříhodinových bloků rozvržených do jednoho měsíce. Maximální počet účastníku je 10 osob. Cena školení je 4.400,- Kč za osobu. Školení probíhá v námi pronajatých prostorách.